Hyppää sisältöön
Merivoimien työyhteisövalmennus

Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Esimies- ja johtamiskoulutus pureutuu vain osaan työyhteisön haasteista, kohdennettu valmennus osallistaa sekä esimiehet että alaiset. Tavoitteena hankkeessa..

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa

Työilmapiiriä ja työssäjaksamista olisi vielä syytä parantaa. Hanketta on suunniteltu yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Toimistomme henkilökunta on jakautunut kahteen leiriin, työn hallinnassa, työssä jaksamisessa ja vuorovaikutuksessa on puutteita. Työterveyshuollon..

Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisön muutoksissa

Työyhteisössä Oulun yhdyskuntaseuraamustoimistossa oli pitkään esiintynyt haasteita vuorovaikutuksessa. Ongelmat nousivat selvemmin esille työyhteisön ja työtehtävien muuttuessa. Tavoitteena oli hankkeen avulla helpottaa välttämättömien muutosten läpivientiä työyhteisössämme. Hanke toteutettiin 2018 ja se..

Hämeenlinnan vankilan uudistuminen – tukiprojekti

Hankkeen tavoitteena on, että Hämeenlinnan vankilaan vahvistuu avoin, luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva koko johdon ja henkilöstön vuorovaikutus. Uuden vankilan toimintojen ja tulevaisuuden suunnittelu muuttuu houkuttelevaksi ja työpaikan ilmapiirissä korostuu muutosmyönteisyys..