Yritysverotusyksikön organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittämishanke (YVETA 2018)

Verohallinnossa toteutettiin vuonna 2017 organisaatiomuutos, jossa yritysverotoimistot ja verotarkastusyksiköt yhdistyivät alueellisiksi yritysverokeskuksiksi. Vuoden 2018 alusta aloitti viisi uutta yritysverokeskusta. Konserniverokeskus on toiminut valtakunnallisena jo vuodesta 1998 lähtien.

Organisaatiomuutos mahdollistaa sen, että yritysverotusyksikön toiminnassa pystytään  huomioimaan entistä paremmin eri asiakkaiden erilaiset tarpeet. Tämä näkyy käytännössä  asiakkaille mm. paremmin kohdennettuna palveluna. Henkilöstönhyvinvoinnin takaaminen muutoksessa sekä asiantuntijuuden vahvistaminen  yhteistyön kehittämisen avulla jatkuivat edelleen vuoden 2018 puolelle.

Tavoitteena on luoda henkilöstölle eheät ja innostavat työroolit sekä selkeä ohjaus, jotta päivittäinen tekeminen hoituu mahdollisimman hyvin. Konsultteja käytettiin tavoitteiden saavuttamisessa pitämällä vuorovaikutteisia työpajoja sekä esimiehille että koko henkilöstölle. Esimiesten kautta saatiin varmistettua henkilöstön työhyvinvointi muutoksessa kaikkien ryhmien osalta.  Koko henkilöstön kautta suunniteltiin  yhdessä asiantuntijuuden vahvistaminen. Kokemusten perusteella etenkin koko henkilöstön työpajat asiantuntijuuden vahvistamiseksi onnistuivat erittäin hyvin.