Ykköset

Rikosseuraamusalalla tapahtuneiden organisaatiouudistusten myötä vankilan ja yhdyskuskuntaseuraamustoimiston johtoa yhdistettiin. Kaiku-hankkeessa tavoiteltiin työhyvinvointia parantavien ja ylläpitävien toimenpiteiden sisällyttämistä osaksi tulosjohtamista ja arkirutiineja. Hankkeessa käytettiin ulkopuolisen asiantuntijan Jani Romainin osaamista työyhteisön kehittämiseksi.