Yhtenäiset toimintatavat ja työkulttuuri työyhteisössä

Palveluryhmän ruokalan työyhteisön henkilöstöllä on toiminta- ja työkulttuurissa pitkäaikaisia haasteita ja ongelmia työyhteisön sisäisessä viestinnässä.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa työyhteisön sisäistä viestintää, toimintatapoja ja työkulttuuria vastaamaan työn asettamiin haasteisiin. Hanke kytkeytyy Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategiaan.

Menetelminä käytetään ohjattua keskustelua, edukaatiota, ryhmätyötehtäviä (myös yksilölliset välitehtävät). Ryhmätyönohjaus koko työyhteisölle kerran kuukaudessa 2 h.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Tässä työnohjausprosessissa hyvän yhteyden vahvistuminen näyttäytyi keskustelun vähittäisenä vapautumisena työryhmän jäsenten välillä alun varovaisuuden jälkeen. Ryhmän jäsenet alkoivat tuottaa toisilleen runsaammin positiivista palautetta. Keskustelussa oli hyvällä tavalla huumorin sävytteisyyttäkin. Ryhmä pyrki ratkaisukeskeiseen keskusteluun. Toista tai itseä vähättelevää puhetta ei esiintynyt. Keskustelun tempo oli rauhallinen mahdollistaen pohdiskelevan työskentelyotteen.

Työnohjausprosessin päättyessä on havaittavissa voimistunut tahtotila luottamuksen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, ja uutta kohti suuntautumisen prosessi on hyvällä tavalla käynnissä. Työryhmän yhteisiä pelisääntöjä on uudistettu niiltä osin kuin tarvetta on ilmennyt. Kyky antaa tilaa toiselle ja uskallus ottaa oma tila toiveiden ja tarpeiden ilmaisuun on vahvistunut. Myös rakentavan keskustelun ja myönteisen ilmapiirin luomisen omavastuun merkitys on tullut tiedostetummaksi. Palautetta tuli myös konkreettisten keinojen lisääntymisestä työilmapiirin kohentamiseksi sekä kyvykkyyden lisääntymisestä nähdä asioita työkaverin näkökulmasta.