Yhtenäiset toimintatavat ja työkulttuuri työyhteisössä

Palveluryhmän ruokalan työyhteisön henkilöstöllä on toiminta- ja työkulttuurissa pitkäaikaisia haasteita ja ongelmia työyhteisön sisäisessä viestinnässä.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa työyhteisön sisäistä viestintää, toimintatapoja ja työkulttuuria vastaamaan työn asettamiin haasteisiin. Hanke kytkeytyy Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategiaan.

Menetelminä käytetään ohjattua keskustelua, edukaatiota, ryhmätyötehtäviä (myös yksilölliset välitehtävät). Ryhmätyönohjaus koko työyhteisölle kerran kuukaudessa 2 h.