Yhtenäiset toimintatavat ja toimintakulttuuri: TOTO -hanke

Valitsimme hankkeen edistämään työyhteisömme toimintakulttuuria. Tavoitteena on saavuttaa yhtenäiset toimintatavat niin yksikön sisällä kuin verkostojenkin kanssa.

Usein toistuvat muutokset henkilökunnan rakenteessa on horjuttanut aiemmin vakaata yhtenäistä toimintakulttuuria. Henkilökuntavaihdosten myötä yhtenäiset toimintatavat eivät ole päässeet toivotulla tavalla rakentumaan ja hankkeen toteuttamisella pyritään yhtenäistämään yksikön työ- ja toimintakulttuuria. Hankkeella pyritään saavuttamaan myös yhtenäisiä käytänteitä toimittaessa ulkopuolisten verkostojen kanssa.

Yhtenäistämällä työ- ja toimintatapoja voitanee vaikuttaa henkilökunnan työmotivaatioon ja tuloksellisen työn tekemiseen sekä työntekijäkokemuksen parantamiseen.

Hanke toteutetaan vuosien 2020-2021 aikana yhteensä neljänä päivänä ulkopuolisten konsulttien avulla. Aiheina päivissä tulee olemaan työ- ja toimintakulttuurin rakentumiseen liittyvät teemat, turvallisuus, perehdyttäminen sekä vuorovaikutus. Aiheina päivissä tulee olemaan työ- ja toimintakulttuurin rakentumiseen liittyvät teemat, turvallisuus, perehdyttäminen sekä vuorovaikutus.