Yhtenäinen ja tehokas henkilöstöhallinto

HR:n rooli tulee muuttumaan valtio- ja virastotasolla lähitulevaisuudessa (mm. Valtiokonttorin Yhteinen sävel -selvitys), minkä vuoksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöyksikköön kohdistui merkittäviä muutoksia. Muutosten myötä tarvittiin uudenlaista osaamista, palveluasennetta, joustavuutta ja yhteistyötä. Muutoksen jalkauttamisessa oli kriittistä huomioida työhyvinvointi.

Tukemalla henkilöstöyksikön työhyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä muutostilanteessa kehitettiin yksikön kykyä vastata asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin. Koska henkilöstöyksikön tärkeä tehtävä myös tulevaisuudessa tulee olemaan koko poliisilaitoksen työhyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen, kehittämällä yksikön työhyvinvointia muutostilanteessa parannettiin sen kykyä toimia tavoitteellisesti ja osaavasti koko henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteet olivat:
– Tukea henkilöstöyksikön kykyä palvella organisaatiota muuttuvien palveluvaatimusten mukaisesti ja lisätä asiakastyytyväisyyttä virastotasolla
– Kehittää toimintakulttuuria avoimeksi, positiiviseksi ja vahvuuksille rakentavaksi
– Vahvistaa yksikön ammatillisuutta ja uudistumiskykyä muutoksen keskellä.

Hankkeessa käytettiin menetelminä muun muassa ryhmämuotoista työnohjausta, toimintatyylianalyysiä, työpajoja sekä osallistavasti toteutettavia koulutuspäiviä. Keskeistä oli kehittää prosesseja ja työtapoja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisiksi.