Yhteistyötä ja sovittelua

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus toteutti Kaiku -rahalla projektin, jossa tuettiin organisaatiota muutoksessa. Projekti jakautui kahteen kokonaisuuteen: työhyvinvoinnin minimessuihin ja ratkaisukeskeiseen ryhmäytymis- ja muutosvalmennukseen.

Työhyvinvoinnin minimessut järjestettiin keväällä 2014 kaikilla Palkeiden toimipaikoilla (6 kpl) n. puolen päivän mittaisina tapahtumina. Messuilla esittäytyivät eri työhyvinvoinnin eteen työtä tekevät tahot: työterveys, työsuojelu, luottamusmiehet, henkilöstöhallinto ja tyhy-ryhmämme. Messuilla pidettiin esitelmiä, täytettiin kyselyitä, keskusteltiin, kilpailtiin, mitattiin rasvaprosenttia ja verkostoiduttiin tyhy-toimijoiden kesken. Messut onnistuivat erinomaisesti ja osallistujia oli n. 83 % henkilöstöstä. Palaute messuvierailta ja järjestäjiltä oli positiivista.

Ratkaisukeskeiseen toimintamapaan perustuvaa ryhmäytymis- ja muutosvalmennusta järjestettiin 2 + 2 h mallilla noin puolelle Palkeiden ryhmistä heidän tarpeidensa mukaan. Osallistujia oli n. 60 % henkilöstöstä. Valmennusten tavoitteena oli tukea ryhmiä muutoksissa kolmen teeman kautta: muutosten hallinta, luottamuksen kasvattaminen ja työn merkityksen pohtiminen. Osallistujien palaute oli positiivista ja toimintamalli palkeistettiin ja sitä jatketaan omin voimin vastaisuudessakin.