Yhteisö/ryhmätyön ohjaus Keskitetty tutkinta

Hankkeella tarkoituksena on tukea henkilöstöä kehittämään omaa työtään muuttuvassa maailmassa ja saamaan tarvittavia voimavaroja perustehtävän toteuttamiseen. Työn tekeminen ei aiheuta kumulatiivista stressiä, stressin sietokyky nousee, työkyky säilyy ja positiivisuus on näkyvää ja tarttuvaa. Sairauspoissaolot vähenevät, ratkaisukyky ja asioiden käsitteleminen parantuu, koska hankkeesta saadaaan erilaisia apuvälineitä siihen. Hankkeesta saadun kokemuksen avulla voimme arvioida työnohjauksen sopivuutta vastaavanlaisiin tilanteisiin.

Tarve hankkeeseen on tullut yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa. Ulkopuolisena palveluna hankimme yhteisötyönohjausta, jossa tapaamisia on noin kerran kolmiviikkoisjaksossa.