Yhteisö/ryhmätyön ohjaus Keskitetty tutkinta

Hankkeella tarkoituksena on tukea henkilöstöä kehittämään omaa työtään muuttuvassa maailmassa ja saamaan tarvittavia voimavaroja perustehtävän toteuttamiseen. Työn tekeminen ei aiheuta kumulatiivista stressiä, stressin sietokyky nousee, työkyky säilyy ja positiivisuus on näkyvää ja tarttuvaa. Sairauspoissaolot vähenevät, ratkaisukyky ja asioiden käsitteleminen parantuu, koska hankkeesta saadaaan erilaisia apuvälineitä siihen. Hankkeesta saadun kokemuksen avulla voimme arvioida työnohjauksen sopivuutta vastaavanlaisiin tilanteisiin.

Tarve hankkeeseen on tullut yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa. Ulkopuolisena palveluna hankimme yhteisötyönohjausta, jossa tapaamisia on noin kerran kolmiviikkoisjaksossa.

Tavoitteet toteutuivat odotetusti. Ryhmän kokemus psykososiaalisten kuormitustekijöiden selkeästä vähentymisestä oli todella positiivinen yllätys. Tuloksia arvioitiin mm. tehdyllä psykososiaalisten kuormitustekijöiden kyselyllä, kokemuksen kartoituksella. 2021 loppuvuodesta on henkilöstöbarometri, josta voidaan mahdollisesti nähdä tämän hankkeen tuloksia. Ryhmämuotoinen työnohjaus tulee järjestää pysyväisluontoiseksi toimintatavaksi ikään kuin ”kulkemaan rinnalla” ja tarvittaessa tukemaan ryhmän toimintaa. Hankkeen vaikutukset näkyvät selkeämmin työyhteisön yhteistyössä ja uusissa kehitellyissä/sovituissa toimintatavoissa.