Yhdessä kohti 2020-lukua

Käräjäoikeus on kokenut vuonna 2010 verkostouudistuksen, joka on kokonaisuudessaan pantu täytäntöön vasta vuodenvaihteessa 2015-2016 ja siirrytty toimimaan pelkästään Hämeenlinnan kansliassa. Vuoden 2019 alusta voimaan tulee seuraava käräjäoikeusverkostouudistus, joka vaikuttaa tuomiopiirin laajenemiseen ja asiamäärien ja henkilökunnan kasvuun. 
Lisäksi työtapojen muuttuminen, sähköinen asiointi ja sähköinen oikeudenkäynti tuovat työtapamuutoksia lähivuosina. Digitalisoitumisella on myös vaikutusta henkilöstömääriin ja työskentelyolosuhteisiin (useamman hengen huoneita, istunnoissa sähköinen menettely jne).

Hankkeen tavoitteena on valmistaa työyhteisöä muutoksiin ja samalla edistää työhyvinvointia
- olemme valmiita ottamaan lisääntyvän henkilökunnan hyvin vastaan
- olemme valmiita muutoksiin omissa työtavoissa
- valmiutena omien tehtävien muutoksiin 
- joustava työyhteisö
- työhyvinvoinnin ja työilmapiirin parantaminen

Hankkeella pyritään lisäämään organisaation ja kunkin työntekijän valmiuksia muutoksen kohtaamiseen. Käräjäoikeus kehittää perustetuissa työryhmissä organisaatiota, työtapoja ja työhyvinvointia. Tarkoitus on käydä läpi työtapoja ja löytää tarkoituksenmukaisimmat työtavat, muun muassa sähköiseen asiointiin ja käsittelyyn siirtyminen kokeilujen kautta.