Yhdessä enemmän

Tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi on syytä yhdistää sekä valtakunnallisesti että paikallisesti  työssuojeluvaltuutettujen ja Kaiku-kehittäjäverkoston jäsenten  tekeminen ja oppiminen työhyvinvointitehtävissä siltä osin kuin mahdollista.

Hankkeen tavoitteena oli tukea asiakasorgansiaatioiden eli verotuksen yksiköiden henkilöstön työhyvinvointia yhteisin linjauksin ja siten että tuki kohtaa arjen haasteet. Kehitimme yhdessä menetelmiä varhaisen välittämisen mallin konkretisoimiskei arkeen. Toteutimme tätä yhdessä näiden toimijoiden kesken.

Työhyvinvoinnin tuki ryhmille ja toimintayksiköille on nyt paremmin saavutettavissa. Tekijät ovat osaavampia ja toimivat yhtenäisesti. Varhaisen välittämisen malli on arjen hyvä työkalu, jota tukevat sekä Kaiku-kehittäjät että työsuojeluvaltuutetut.