Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä

Toimintakulttuurissa ja -ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet työyhteisön väliseen vuorovaikutukseen negatiivisesti vuosien saatossa. Asiaan on pyritty vaikuttamaan esihenkilötyöllä ja työterveyden tuella, mutta haasteita on edelleen vuorovaikutuksen onnistumisessa. Huono vuorovaikutus heijastuu lähes koko työyhteisöön.

Hankkeen tavoitteet ovat, että vuorovaikutus onnistuu ja yhteistyö työyhteisössä toimii ilman ristiriitoja. Vuorovaikutus on luontevaa ja työilmapiiri on hyvä ja työyhteisössä vallitsee hyvä me-henki.

Menetelminä käytetään:

  • Psykologin tietoluennot
  • Psykologin ja esihenkilön johtamat erilaiset keskustelu ja harjoitustilaisuudet.
  • Mahdolliset muut psykologin antamat tehtävät tai menetelmät ja niiden toteuttaminen.

Hankkeen tulokset

  • Työyhteisön vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot ovat parantuneet tiedonsaannin ja harjoitteiden myötä.
  • Ristiriitoja osataan käsitellä paremmin.
  • Työilmapiiri ja toisten huomioiminen on parantunut. Henkilöstön positiivinen asenne työhön ja työkavereihin on lisääntynyt ja on opittu tuntemaan ja hyväksymään toisia henkilöitä erilaisina persoonina paremmin.
  • Työyhteisön sääntöjen huomioiminen ja noudattaminen on kehittynyt.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että on opittu, että työyhteisöjä on erilaisia ja työyhteisö muuttuu kokoajan ja tarvittaessa sitä voi kehittää ja kehittyä. Kehittämistyöhön voi saada apuja ulkopuoliselta palveluntuottajalta esimerkiksi Työterveydestä tai hankkeena työterveyden ulkopuolelta. Lisätietoja saa aina tarvittaessa työnantajan työterveyssuunnittelijalta. Hankkeen käynnistäminen ja asiointi Valtionkonttorin kanssa on tehty helpoksi.