Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä

Toimintakulttuurissa ja -ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet työyhteisön väliseen vuorovaikutukseen negatiivisesti vuosien saatossa. Asiaan on pyritty vaikuttamaan esihenkilötyöllä ja työterveyden tuella, mutta haasteita on edelleen vuorovaikutuksen onnistumisessa. Huono vuorovaikutus heijastuu lähes koko työyhteisöön.

Hankkeen tavoitteet ovat, että vuorovaikutus onnistuu ja yhteistyö työyhteisössä toimii ilman ristiriitoja.
Vuorovaikutus on luontevaa ja työilmapiiri on hyvä ja työyhteisössä vallitsee hyvä me-henki.

Menetelminä käytetään:

  • Psykologin tietoluennot
  • Psykologin ja esihenkilön johtamat erilaiset keskustelu ja harjoitustilaisuudet.
  • Mahdolliset muut psykologin antamat tehtävät tai menetelmät ja niiden toteuttaminen.