Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisön muutoksissa

Työyhteisössä Oulun yhdyskuntaseuraamustoimistossa oli pitkään esiintynyt haasteita vuorovaikutuksessa. Ongelmat nousivat selvemmin esille työyhteisön ja työtehtävien muuttuessa. Tavoitteena oli hankkeen avulla helpottaa välttämättömien muutosten läpivientiä työyhteisössämme.

Hanke toteutettiin 2018 ja se sisälsi työohjausta eri henkilöstöryhmille sekä työyhteisökoulutusta.

Tavoitteisiin on edetty sovittujen aikataulujen mukaisesti. Henkilökunnan osallistuminen on ollut aktiivista ja toimiston johto on ollut koko ajan mukana kehittämistyössä. Koulutustilaisuuksissa on ollut vilkasta keskustelua ja ideointia. Henkilökunta on lähtenyt miettimään työn kehittämistä laadun ja kuormittavuuden näkökulmasta. Työnohjaus on tukenut tavoitteiden saavuttamista työntekijöiden ja esimiesten osalta. Esimiesten työnohjauksesta on vastannut sama kouluttaja kuin useimmissa työyhteisön kehittämistilaisuuksissa, joten keskustelu ja ”punainen lanka” on säilynyt koko ajan projektin ajan.

Pysyviä käytänteitä:

  •  Säännölliset viikkopalaverit esimiehille.
  •  Ryhmäkehityskeskustelut vuosittain.
  •  Koko henkilökunnan viikottaiset maanantai palaverit.
  •  Työnohjausmahdollisuus.

Olemme pyrkineet käyttämään ulkopuolisia työyhteisökouluttajia ja työnohjaajia , koska koimme tarvitsevanmme uusia oivalluksia ja asennemuutosta.

Johto on ollut mukana alusta asti ja mahdollistanut riittävästi aikaa työn kehittämiseen. Hankkeen aikana henkilökunta on kertonut työilmapiirin parantuneen ja kehittyneen avoimenpaan suuntaan. Lisäksi hankkeen aikana yksikkömme on tullut useita uusia työntekijöitä, joiden perehdytyksessä on kiinnitetty erityistä huomiota työyhteisötaitoihin.