Vuorovaikutteiseen palautekulttuuriin

VM baron ja viime vuonna toteutetun työyhteisövalmennuksen yhteydessä on noussut esiin lisääntynyt epäasiallinen kohtelu sekä heikentynyt vuorovaikutus niin henkilöstön kuin esimiestenkin välillä.
Keskustelu- ja palautekulttuuri kaipaa tehostettua parantamista ja kehittämistä.

Hanke toteutetaan järjestämällä ryhmäkohtaisia työpajoja konsultin johdolla ja tavoitteena on, että hankkeen päättyessä palautekulttuurimme on vuorovaikutteisempi, avoimempi sekä epäasiallinen kohtelu on vähentynyt huomattavasti.