Voimia taiteesta!

Hanke tuo tervetullutta positiivisuutta ja mahdollistaa työntekijöiden voimaantumisen aikana, jolloin jaksamiseen kohdistuu paljon haasteita talouden leikkausten, sopeutusten, organisaatio-uudistusten ja työkiireen keskellä. Taide jaksamisen ja elpymisen tukena -teema toimii osallistuvien laitosten tarpeita yhdistävänä nimittäjänä ja tuo uutta intoa STM:n hallinnonalalla verkottumiseen: aihe on tuore ja kiinnostava eri osallisturyhmien näkökulmista. Voimavarapainotteinen tekeminen edistää myös hankkeen avainhenkilöiden omaa jaksamista ja mahdollisuutta innostua työstään: henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Yhteishanke: Sosiaali- ja terveysministeriö, Fimea, Valvira, STUK, THL