Voimaannuttava KEHA-verkosto

Vuosien 2015-2016 toteumat&tulokset:

  • toteutettiin työhyvinvointia edistäviä ja monipaikkaista työskentelyä tukevia Naamapäiviä, joissa yksiköiden ja ryhmien ihmisten oli mahdollista kohdata kasvokkain
  • yhteiskehiteltiin ja toteutettiin Valmentava mentorointiohjelma, joka tuotetaan omana työnä (Toiminnan kehittämisyksikkö) kokeilun jälkeen vuosittain. Kehittelyssä mukana oli yksityinen palvelun tuottaja.
  • pilotoitiin ns. Vertaispysäkit (virtuaaliset vertaistuki/vuorovaikutusfoorumit) asiantuntijoille ja esimiehille Kokemusten pohjalta palvelu on tarjolla KEHA/ELY/TET-virastojen henkilöstölle vuodesta 2016 alkaen
  • johtoryhmäcoaching ei toteutunut suunnitellusti. Vuonna 2016 coachingpalvelu ulotettiin koskemaan KEHA-joryn lisäksi myös KEHAn yksiköiden johtotiimejä. Palvelua tuotetaan myös ELY/TE-virastoille Toiminnan kehittämisyksikön omana työnä.
  • Vuonna 2016 pilotoitiin ja yhteiskehiteltiin (TOKE- ja TIVI-yksiköt sekä yksityinen palvelun tuottaja) projektin hallinta- ja johtamistaitoja pitkäkestoisen valmennuksen avulla. Vuonna 2017 palvelua tarjotaan KEHA/ELY/TET-virastoille kumppanuudessa yksityisen toimittajan kanssa

Hanke antoi paljon kokemuksia ja oppeja, jotka Kaiku-rahoitus ja KEHAn TOKE-yksikön kehittämisasiantuntijoiden osaaminen/ammattitaito mahdollistivat. Näitä kokemuksia hyödynnetään arjessa jatkuvasti. Kehitellyt työhyvinvointia, vuorovaikutusta ja monipaikkaista työskentelyä edistävät ja lisäävät palvelut ovat osa vuosille 2017-2018 laadittua KEHA-keskuksen, TE-toimistojen ja ELY-keskusten Uudistumisohjelmaa.