Virtuaalimetsä

Kyse on kehittämisprojektista, joka käynnistyi valtiovarainministeriön johtaman henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman yhteydessä. Virtuaalimetsä valittiin yhdeksi toteutettavaksi kokeiluksi kategoriassa Toimitilat. Virtuaalinen metsä valikoitui teemaksi, koska luonnon ihmisille hyvää tekevät vaikutukseton tunnistettu sekä käytännössä sekä tieteellisesti. Konkreettisten luontoelementtien sijaan luontokokemus ja hyvää tekevät vaikutukset on mahdollista tuoda toimitilaympäristöön myös virtuaalisesti. Virtuaaliluonnon hyvää tekevistä vaikutuksista on olemassa tieteellistä tutkimusta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtion työntekijöiden työhyvinvointia ja palautumista tuomalla virtuaalisen metsän avulla kokemus luonnosta osaksi toimitilaratkaisua. Hanke kytkeytyy henkilöstöjohtamisen uudistamiseen. Hankkeen avulla parannetaan valtion kilpailukykyä uusista työntekijöistä sekä parannetaan valtion työnantajakuvaa. Valtionhallinnossa yleisesti ja Museovirastossa on käynnissä työnteon tapojen uudelleenarviointi, ja toimitilojen soveltuvuutta muuttuneisiin työnteon vaatimuksiin on parannettava.

Menetelminä käytetään tilasuunnittelua, konseptointia ja verkostomaista työskentelytapaa.