Virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen

Hanke on lähtenyt siitä, että henkilöstöresurssien vähentyessä ja monipaikkaisuuden lisääntyessä virtuaalityövälineet ovat yleistyneet organisaation sisäisessä ja ulkoisessa työssä. Myös osaamisen kehittämisessä tämä asettaa kouluttajien ja koulutettavien virtuaalikohtaamistaidot tärkeään asemaan. 

Hankkeen tavoitteina ovat: 1. Hallinnon osaaminen ja palvelukyky paranevat 2.Informaatio-ohjauksessa kyetään käyttämään sähköisiä välineitä tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti 3. Osaamisen kehittämisen kautta vahvistaa ammatillista osaamista, jonka myötä työnhallinta ja työhyvinvointi lisääntyvät.

Hankkeessa toteutettiin viisi valmennusryhmää, joihin osallistui 65 henkilöä eri hallinnonaloilta. Merkittävä osa osallistujista tuli Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta. Kukin valmennusryhmä kokoontui kolme kertaa 3,5 tunnin valmennukseen.

Hankkeesta saatu palaute on ollut hyvää ja valmennusryhmiin osallistuneet ovat kokeneet aihepiirin oman työnsä kannalta merkittäväksi. Valmennukset ovat edistäneet virtuaalikokousten käyttöä ja käytäntöjä sekä oppimista virtuaaliympäristöissä. Hankkeen pohjalta on valmisteltu oman tuotannon valmennussarja sekä opas virtuaalikokouksissa toimimisesta.