VIRKE – Virkeyttä arkeen, arkiliikunnan mallin laatiminen

Hankkeessa kehitetään malli arkiliikunnan lisäämiseksi työpaikalla yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.