Viestintä luottamuksen rakentajana ja tietoisuuden kasvattajana

Hankkeen teemana on Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Olemme asettaneet tavoitteeksemme astua rohkeasti uuteen ja luoda yhdessä tulevaisuuttamme. Johtamisen visiomme mukaan: ”Astumme rohkeasti uuteen. Se avaa meille uuden maailman. On etuoikeus astua uuteen. Luomme yhdessä sen ja päätämme minkälainen siitä tulee. Siihen liittyy yllätyksellisyys, haaveet. On kuin kurkistaisimme ikkunasta siihen maailmaan. Uuteen, johon on tilaisuus astua. Valitsemme onnistumisen.”

Johtamisen visiomme toteuttamiseksi yksi tärkeistä kehittämiskohteistamme on viestintä. Viestintä nivoutuu monella tavalla niin muutosten läpiviemiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen kuin tulosten saavuttamiseen – ihmisten johtaminen on hyvin pitkälle jokapäiväistä viestintää ja luottamuksen rakentamista ja säilyttämistä vuorovaikutuksen keinoin.

Virastossa tai koko hallinnonalalla ei ole tehty aiemmin suunnitelmallista viestintää. Nyt Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johdon tahtotila on kehittää viestinnän toimintamalli, joka tukee oikeusministeriön visiota, missiota, strategiaa ja tavoitteita.

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen edellyttää suunnitelmallista viestintää. Suunnitelmallinen viestintä tukee merkittävästi myös viraston muiden hankkeiden onnistumista. Suunnitelmallinen ja hyvin toteutettu viestintä on välttämätöntä viraston joka päiväisessä johtamisessa ja luottamuksen rakentamisessa ja sen säilyttämisessä organisaatiossa.

Viestinnän kehittämisen tarpeet ovat nousseet korkealla prioriteetille koko oikeusapu- ja edunvalvontasektorin toiminnan kehittämisessä. Hankkeellaan ja uudella toimintamallilla Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri toivoo voivansa myös tukea koko hallinnonalan viestinnän kehittämistä ja uusien toimintamallien pilotointia. Hankkeen vaikuttavuuden piirissä olisi siten jopa n 1200 henkilöä.

Hanke jaetaan kahteen vaiheeseen:

VAIHE 1: Työpajat ennakkotehtävineen, avainhenkilöiden haastattelut, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen sisäisellä dialogilla, asiantuntijoiden analyysi,

VAIHE 2, viestinnän valmiuden kohottaminen uuden johtamisen vision ja strategian tukemiseksi, viestinnän koulutus avainhenkilöille, strategian sisäinen jalkautus henkilöstölle (muutosviestintä, osallistaminen, uudet sisäisen viestinnän kanavat ja työkalut, henkilöstö dialogin ylläpito), seuranta ja mittaaminen.

Hankkeen toteutumisen ansiosta virastossa on otettu käyttöön uusi viestinnän toimintamalli, joka tukee uutta johtamisen visiota sekä toimialan missiota, strategiaa ja tavoitteita. Toimintamallin myötä organisaation viestintävalmius on kasvanut ja henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys parantuneet.

Toimintamalli on lisännyt luottamusta, vuorovaikutusta, osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä organisaatiossa sekä asiakkaiden tietoisuutta ja mahdollisuuksia löytää hallitusohjelmankin kannalta tärkeiden oikeusturvapalvelujen äärelle.

Toimintamalli toimii esimerkkinä ja tukee koko hallinnonalan suunnitelmallista viestinnän kehittämistä ja johtamisen ja toiminnan uudistamista.