Veto-hankkeen jälkeinen toiminta

Verotehtävien siirrossa osa Tullin ryhmistä siirtyi kokonaan Verohallintoon. Osassa ryhmistä vain osa henkilöstöstä siirtyi. Ryhmät rikkoutuivat ja tehtävät organisoidaan Tullissa uudelleen. Lisäksi siirto Tullin tehtävien siirto Verohallintoon edellyttää molemmilta virastoilta aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä.

Hankkeen tavoitteena on työn sujuvoittaminen. Lisäksi varmistetaan työyhteisöjen toimivuus ja ihmisten jaksaminen uudessa tilanteessa. Siirron jälkeen tehtävät, roolit ja vastuut eri organisaatoissa ovat selkeät ja niitä arvioidaan ja tarkennetaan tarvittaessa.