Verkostoista tukea muutosjohtamiseen

Koulut valmistautuvat digitaalisen oppimisen ja uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon. Koulujen toimintakulttuuri on muuttumassa. Johtoryhmät ovat avainasemassa koulun toiminnan kehittämisessä ja valtion kielikoulujen yhteistyön vahvistamisessa.

Oppivassa yhteisössä on kiinnitettävä erityistä huomiota johtoryhmän ammatilliseen osaamiseen. Työhyvinvointiin panostetaan muutoksen johtamisessa. Hankkeen avulla lisätään organisaation ja henkilöstön muutosvalmiuksia ja tuetaan organisaation toimivuutta muutosten jälkeen.

Digitaallisia työtapoja kehitetään työhyvinvoinnin ja työterveyden näkökulmasta. Koulujen organisaatiokulttuuria rakennetaan avoimeksi ja positiivista vahvistamista edistetään. Oppilaitosten työhyvinvointi- ja työsuojeluverkostojen vahvistaminen sekä koulujen verkostojen välisen yhteistyön kehittäminen.

Hankkeen tavoitteena on, että oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaista, ajanmukaista ja laadukasta opetusta. Koulujen vetovoima vahvistuu ja yhteistyö lisääntyy vuorovaikutuksessa eri oppilaitosten kesken. Koulujen välisessä yhteistyössä johtamisen keskeiset painopistealueet kirkastuvat. Työhyvinvointi ja oppilaiden hyvinvointi lisääntyy linjakkaan johtamisen tuloksena.