Valtioneuvoston hallintoyksikön verkostomaisten toimintakäytänteiden kehittäminen yksiköiden välisessä yhteistyössä

Valtioneuvoston kansliaan on perustettu 1.3.2015 hallintoyksikkö (VNHY), joka johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä hallintoa, sisäistä toiminnan ja talouden suunnittelua ja toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria.

Tässä tehtävässä keskeisessä roolissa ovat erilaiset ministeriöiden väliset verkostot. Lisäksi VNHY toimii myös sisäisesti verkostomaisesti, jolloin tiettyä asiaa ei valmistella pelkästään yhdellä toimialalla tai yhdessä yksikössä vaan yhteistyössä kaikkien toimialojen välillä. se miten laadukkaasti VNHY voi palvella ministeriöitä riippuu siitä, kuinka hyvät ja toimivat VNHY:n sisäiset toimintatavat ja verkotot ovat. Tällä hankkeella on tarkoitus kehittää tätä verkostomaista toimintaa.