Valtiolla.fi – yhteinen työ ja työnantajamielikuva

Valtionhallinnossa pyritään vahvistamaan yhteistä tekemistä, vaikuttavuutta sekä yhteisiä palveluita. Pirstaleisen siiloutumisen sijaan vankistamme yhteisiä alustoja ja vahvistamme yhden valtionhallinnon käytäntöjä.

Yhteinen työ tarkoittaa uusia työn tekemisen tapoja ja toimintakulttuuria myös työelämän kehittämispalveluissa. Tunnistamme yhteisiä teemoja, joiden kautta voimme kasvattaa virastojen uudistumiskyvykkyyttä.

Valtion konsernitoimijoiden keskuudessa on useamman vuoden ajan pyritty yhtenäistämään toimintaa ja näkyvyyttä työelämän kehittämisen osalta. Työelämän kehittäminen valtiolla on hajaantunut useihin verkostoihin ja sivustoille.

Valtiolla.fi-sivusto vastaa kysymykseen ”Millainen on työelämä valtiolla?” Sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat työelämän kehittäjät, virastojohto ja valtionhallinnon potentiaaliset työnhakijat.

Sivuston sisällöntuotanto vastaa Kaiku-hanketyössä tunnistettuihin tarpeisiin

  • luoda työelämää, ennakointia sekä uusia työn tekemisen tapoja tukevaa toimintakulttuuria ja johtamista sekä
  • edistää uudistumista ja oppimista tukevaa verkostomaista työskentelytapaa ja
  • vahvistaa ilmiölähtöistä yhteiskehittämistä.

Hankkeen kohdistuminen eri teemoihin asteikolla 1 (huonosti) – 4 (hyvin).

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen 3
Turvallisen työn edellytysten parantaminen 1
Uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen 3
Työntekijäkokemuksen parantaminen 3
Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen 3
Jatkuvan oppimisen edistäminen 3

Hankkeen onnistuminen eri näkökulmista asteikolla 1 (huonosti) – 4 (hyvin).

1. Suhteessa asiakkaisiin 2
1. Suhteessa viraston työntekijöihin 2
3. Suhteessa viraston strategiaan 3