Valtakunnallisesti verkottuneen hätäkeskustoiminnan muutosvalmennus

Hätäkeskuksissa on otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä, minkä avulla hätäpuheluihin voidaan vastata kuudesta eri keskuksesta mistä päin Suomea tahansa. Hätäkeskuspäivystäjät tekevät psykososiaalisesti kuormittavaa työtä vuorotyönä. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön uuden työvuorojen optimoinnin mahdollistavan ohjelmiston v. 2020, jonka vuoksi olisi tärkeää tukea päivystyssalin esimiehiä ja työvuorosuunnittelijoita valtakunnallisesti verkottuneen hätäkeskustoiminnan ja uuden työvuorosuunniteluohjelmiston käyttöönotossa. Uudella työvuoro-ohjelmalla halutaan päivystyssaliin positiivista muutosta jaksamiseen ja palautumiseen sekä sairauspoissaoloihin nykyisiin runkopohjaisiin ja vahvuuksiin pohjautuviin työvuoromalleihin verrattuna. Esimiestyöllä on suuri vaikutus koko salihenkilöstön jaksamiseen.

Hankkeessa toteutamme työvuorosuunnittelijoille, vuoromestareille ja ylipäivystäjille muutosvalmennusta ja työnohjausta.

Päättymisvaiheen kuvaus

Uudella työvuoro-ohjelmalla haluttiin päivystyssaliin positiivista muutosta jaksamiseen ja palautumiseen sekä sairauspoissaoloihin nykyisiin runkopohjaisiin ja vahvuuksiin pohjautuviin työvuoromalleihin verrattuna. Esimiestyöllä on suuri vaikutus koko salihenkilöstön jaksamiseen. Uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä, 112Numeron, saatiin käyttöön kevään 2020 aikana.