Valtakunnallisen työnohjauksen pilottihanke

Syyttäjän työ on psykologisesti kuormittavaa syyttäjän käsiteltäväksi tulevien asioiden sisällöstä, työn itsenäisyydestä ja siihen liittyvästä vastuusta sekä aikapaineisuudesta johtuen. Syyttäjälaitoksessa on käytössä valtakunnallinen työkykyjohtamisen toimintamalli. Laitoksen sairauspoissaolot ovat olleet muuhun valtionhallintoon nähden alhaisella tasolla (n. 6-7 pv/htv).

Viimeaikaisen sairauspoissaoloseurannan perusteella mielenterveyssyihin liittyvät poissaolot ovat kuitenkin lähteneet kasvuun. Samaan aikaan henkilöstö on esittänyt toiveen, että työntantaja tarjoaisi nykyistä kattavammin ja jäsentyneemmin työnohjausta, jota käytetään monilla muilla sisäisen turvallisuuden toimialoilla. Hanke on tärkeä psykososiaalisten kuormitustekijöiden kasvun ja henkilöstön esittämien toiveiden vuoksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli valtakunnallisesti toteutettavaan työnohjaukseen, jossa on läsnäoloon perustuvan työnohjauksen lisäksi etäyhteyden kautta toteutettava työnohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Hankkeen avulla pyritään tuottamaan työntantajan toimesta palvelua, jolla ennaltaehkäistään työn aiheuttamien psykososiaalisten riskien toteutumista. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa pysyvä valtakunnallinen työnohjausmalli Syyttäjälaitokseen. Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että ryhmien osallistujat kootaan eri syyttäjäalueilta.

Toimintamalli luodaan hyödyntämällä palvelukehittämistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Hankkeen tavoitteiden toteutuessa henkilöstö kokee, että työnantaja panostaa psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Työnohjausmahdollisuudet parantavat työturvallisuutta ja työntekijäkokemusta sekä ennaltaehkäisevät osaltaan mielenterveyssyihin perustuvia poissaoloja

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Syyttäjälaitoksen valtakunnallisen työnohjauksen toteuttaminen antoi Syyttäjälaitokselle hyvän mallin työnohjaukselle. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli valtakunnallisesti toteutettavaan työnohjaukseen, jossa olisi läsnäoloon perustuvan työnohjauksen lisäksi etäyhteyden kautta toteutettavaa työnohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Hankkeen avulla pyrittiin tuottamaan työnantajan toimesta palvelua, jolla ennaltaehkäistään työn aiheuttamien psykososiaalisten riskien toteutumista. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa pysyvä valtakunnallinen työnohjausmalli Syyttäjälaitokseen. Valtakunnallisuus tarkoitti sitä, että ryhmien osallistujat koottiin eri syyttäjäalueilta.

Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Työnohjauksen osallistujat huomasivat, etteivät ole yksin ongelmiensa kanssa ja niihin on mahdollista yhdessä löytää ratkaisuja. Työnohjaus sai osallistujiltaan paljon positiivista palautetta.

Työnohjaustoiminta Syyttäjälaitoksessa on jatkunut hankkeen mukaisesti ja toiminta oli liitetty osaksi Syyttäjälaitoksen vuosittaista työkykysuunnitelmaa. Työnohjauksen toteuttaminen pääosin etäyhteydellä on myös helpottanut työnohjaukseen osallistumista valtakunnallisesti. Valtakunnallinen toiminta on laajentanut omalta osaltaan syyttäjien verkostoitumista.

Työnohjauksen toteuttaminen antoi henkilöstölle kokemuksen siitä, että työnantaja panostaa psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Työnohjaus parantaa työturvallisuutta ja työntekijäkokemusta sekä ennaltaehkäisee osaltaan mielenterveyssyihin perustuvia poissaoloja.