Valtakunnallisen työnohjauksen pilottihanke

Syyttäjän työ on psykologisesti kuormittavaa syyttäjän käsiteltäväksi tulevien asioiden sisällöstä, työn itsenäisyydestä ja siihen liittyvästä vastuusta sekä aikapaineisuudesta johtuen. Syyttäjälaitoksessa on käytössä valtakunnallinen työkykyjohtamisen toimintamalli. Laitoksen sairauspoissaolot ovat olleet muuhun valtionhallintoon nähden alhaisella tasolla (n. 6-7 pv/htv).

Viimeaikaisen sairauspoissaoloseurannan perusteella mielenterveyssyihin liittyvät poissaolot ovat kuitenkin lähteneet kasvuun. Samaan aikaan henkilöstö on esittänyt toiveen, että työntantaja tarjoaisi nykyistä kattavammin ja jäsentyneemmin työnohjausta, jota käytetään monilla muilla sisäisen turvallisuuden toimialoilla. Hanke on tärkeä psykososiaalisten kuormitustekijöiden kasvun ja henkilöstön esittämien toiveiden vuoksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli valtakunnallisesti toteutettavaan työnohjaukseen, jossa on läsnäoloon perustuvan työnohjauksen lisäksi etäyhteyden kautta toteutettava työnohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Hankkeen avulla pyritään tuottamaan työntantajan toimesta palvelua, jolla ennaltaehkäistään työn aiheuttamien psykososiaalisten riskien toteutumista. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa pysyvä valtakunnallinen työnohjausmalli Syyttäjälaitokseen. Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että ryhmien osallistujat kootaan eri syyttäjäalueilta.

Toimintamalli luodaan hyödyntämällä palvelukehittämistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Hankkeen tavoitteiden toteutuessa henkilöstö kokee, että työnantaja panostaa psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Työnohjausmahdollisuudet parantavat työturvallisuutta ja työntekijäkokemusta sekä ennaltaehkäisevät osaltaan mielenterveyssyihin perustuvia poissaoloja