Valoa idästä

Nuijamaan Tullin Valoa Idästä Kaiku-hanke. Hankkeeseen muodostettiin suunnitteluryhmä, joka vastasi hankkeen valmistelusta, ohjauksesta, seurannasta ja arvioinnista.

Työskentelymenetelminä olivat työpajat, joissa käytiin keskustelua työkäytänteistä teemoittain. Työpajajoja oli henkilöstölle 6x3x1/2 pv (kuusi työputkea) ja esimiehille kahdessa ryhmässä 3×1/2 päivää. Sen lisäksi oli kaikille seurantapäivät. ( 3 eri tilaisuutta). Hankkeeseen liittyi myös Nuijamaan päälliköiden parityönohjaus 10 kertaa (á 1,5 h).

Tilaisuudet vedettiin pääasiassa parityöskentelynä, jossa pareina olivat tullin ulkopuolinen vetäjä ja tullin Kaiku-kehittäjä. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli työhyvinvoinnin parantaminen ja tähän liittyy parempi työyhteisön toimivuus, avoin ja viihtyisä työyhteisö, keskeneräisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen sekä tehdä Nuijamaasta houkutteleva työpaikka. Tavoitteena oli myös sairauspoissaolojen vähentäminen.