Valmentavaa työotetta työyhteisöihin

Hanke on suunnattu koko oikeusministeriön hallinnonalalle.

Oikeusministeriön hallinnonalan eri organisaatioissa on lähdetty edistämään valmentavaa johtamista ja työotetta. Kaikissa hallinnonalan organisaatioissa on tulossopimuksissaan johtamisen kehittämiseen sisältyviä tulostavoitteita. Valmentava johtaminen terminä näkyy erityisesti vuosien 2023-26 tulossopimuksissa. Valmentavan johtamisen ja työkulttuurin edistäminen näkyy organisaatioiden toiminnan kehittämistyössä monin eri tavoin.

Oikeusministeriön hallinnonalalla on käynnissä kaksivuotinen Pidetty!-hanke, jonka tavoitteina on

 • lisätä työnantajan mahdollisuutta valita hyvien hakijoiden joukosta parhaat
 • vahvistaa työnantajakuvaa ja mainetta suositeltuna työpaikkana
 • vahvistaa työn mielekkyyttä
 • hallita vaihtuvuutta
 • kehittää vaikuttavaa perehdyttämistä
 • hyödyntää tehokkaasti henkilöstöresursseihin osoitetut määrärahat

Valmentavan työotteen edistäminen liittyy hankkeen tavoitteista erityisesti työn mielekkyyden vahvistamiseen sekä työnantajakuvan vahvistamiseen (sisäisen työnantajakuvan kautta).

Hankkeen tavoitteena on

 • lisätä tietoisuutta valmentavan työotteen hyödyistä, innostaa kehittämään toimintakulttuuria tähän suuntaan
 • tehdä näkyväksi toimintakulttuurin vaikutus työn mielekkyyteen ja työpaikan houkuttelevuuteen
 • vahvistaa valmennuksellista osaamista hallinnonalallamme (vrt. ostaa työyhteisöjen coachaus ulkoa) – osaaminen jää käyttöön ja nämä henkilöt voivat halutessaan ilmoittautua mukaan valtion yhteiseen Palvelujenvaihtopankkiin
 • aikaansaada konkreettisia muutoksia hallinnonalan työyhteisöjen toiminnassa

Menetelminä käytetään

 • Koulutus sisäisille coacheille/valmentajille
 • Avoimet webinaarit / teams-luennot koko hallinnonalalla
 • Valmentavat fasilitointi- / sparrailusessiot työyhteisöille