Valmentava ja oppiva työkulttuuri

Valtion henkilöstöjohdon foorumi on nostanut valmentavan johtamisen keskeiseksi kehittämisalueeksi. Virastojen muuttuva toimintaympäristö ja asiakastyö edellyttävät uudenlaista työkulttuuria, jotta työ on sujuvaa ja uudistumista tapahtuu jatkuvasti. Virastot tarvitsevat tukea, osaamista ja välineitä valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää valmentavan ja oppivan työkulttuurin verkkosivusto virastojen tueksi. Verkkosivusto pitää sisällään perustietoa valmentavasta ja oppivasta työkulttuurista, erilaisia työvälineitä ja materiaalia työyhteisöjen kehittämisen ja oppimisen tueksi.

Verkkosivuston lisäksi ajatuksena on, että hankkeessa voisi rakentaa virastojen käyttöön valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämisprosessin tueksi valmiita pohjia
yhteisölliselle kehittelyalustalle. Oppimismentoreiden valmentamisen avulla oppivaa työkulttuuria viedään virastojen arkeen.