Vakavan rikollisuuden tutkinnan esimiestyön kehittäminen

Kehittämishanke kohdistuu Helsingin poliisilaitoksen Vakavan rikollisuuden tutkintayksikön esimiesten ja henkilöstön kehittymis- ja muutosvalmiuksien sekä voimavaralähtöisen organisaation johtamis- ja kehittämiskulttuurin vahvistamiseen.

Hankkeessa otetaan käyttöön poliisilaitoksen Rikostorjuntayksikön esimiestyön kehittämishankkeessa 2015-2016 luotu esimiestyön toimintamalli, josta on tavoitteena rakentaa poliisilaitoksen yhteinen esimiestyötä ja sen kehittämistä ohjaava malli. Mallia kehitetään edelleen vastaamaan Vakavan rikollisuuden tutkintayksikön johtamisen ja toiminnan kehittämistarpeita.

Johtamis- ja kehittämiskulttuurin vahvistamisen punaiseksi langaksi kirkastui valmentava ote esimiestyössä, jonka näkökulmasta kaikkia muita esimiestyön teemoja käsiteltiin. Esimiehen toimintamallin jalkauttamisen keinoksi otettiin esimiestyön pelisäännöt, jotka vastaavat kysymykseen, miten esimies, erityisesti valmentava esimies toimii toimintamallin mukaisesti. Hankkeessa luodut esimiestyön pelisäännöt otettiin käyttöön päivittäisjohtamisessa sekä tavoite- ja kehityskeskustelu- ja ryhmäkeskustelukäytännöissä ja ne ohjaavat johtamisen kehittämistyötä edelleen.