Vaikuttavuus ja fokus asiantuntijatyössä

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Valitsimme Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen. Kahden asiantuntijaviraston yhteiskehittämis- ja oppimisohjelma edistää kummankin viraston asiantuntijatyön vaikuttavuutta ja rakentaa samalla yhteistyötä ja verkostoja virastojen välille.

Hankkeen tavoitteena on yhdessä virastoina oppia tunnistamaan asiantuntijatyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta ja suunnata työn fokusta sen mukaisesti.

Teemoja ovat:

1. Vaikuttavuus – asiakasnäkökulma

  • Asiantuntijatyön vaikutusketjujen tunnistaminen
  • Asiantuntijapalveluiden ja -viestinnän muotoilu
  • Asiantuntijavirastojen vaikuttavuuden ja vaikutusohjelmatyön tukeminen

 

2. Aika ja fokus – asiantuntijan ja työryhmien näkökulma

  • Välineitä työn psykologisen ja kognitiivisen kuormituksen hallintaan
  • Tukea työn rakenteiden hahmottamiseen tehtävien priorisoimiseksi

 

3. Valmentava työyhteisö – verkostoyhteistyön näkökulma

  • Virastojen asiantuntijoiden vertaistukityöskentely valmentavan työyhteisön kehittäjänä
  • Dialogisuuden vahvistaminen
  • Yhteistyön tiivistäminen saman hallinnonalan virastojen kesken