Vaikutan ja otan vastuuta: keskustellen kohti parempaa työyhteisöä

Koulussa on suuri henkilökunnan vaihtuvuus opettajien kansainvälisestä liikkuvuudesta johtuen. Hankkeessa kehitetään työyhteisön toimivuutta ulkopuolisen työelämä-asiantuntijan avulla.