Vahvaksi vastaisuudessa

Valtiokonttorin Rahoitustoimialalla on panostettu voimakkaasti henkilöstön työhyvinvointiin. Toimialan tulokset esim. tyty-barossa ovat olleet kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta yhdessä yksikössä kuitenkin selvästi muuta toimialaa alemmalla tasolla. Tämän johdosta päätettiin käynnistää ko. yksikössä kehittämishanke nostamaan työtyytyväisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä valmiutta kohdata tulevat haasteet.

Hanketta suunniteltaessa hyödynnettiin Hilppa Kajasteen ja Pirjo Ahvenlammen kokemuksia sekä toimialan omaa kaiku-kehittäjää Taru Vuorenpäätä, joka nimettiin hankkeen vastuuhenkilöksi.

Hanke käynnistyi syksyllä 2011 ja jatkui koko vuoden 2012. Hanke toteutettiin hyödyntäen seuraavia menetelmiä: yksikön esimiesten ryhmätyönohjaus, yksikön koko henkilöstön yhteiset ½ päivän seminaarit sekä tiimikohtaisten tarpeiden perusteella räätälöidyt tiimityöpajat. Tiimityöpajoissa työstettiin asioita teemojen ”Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen sekä tehtävien painopisteiden tarkentaminen” sekä ”Tiimin sisäinen vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen” pohjalta. Apuna työnohjauksessa, yhteisissä seminaareissa ja tiimityöpajoissa olivat ulkopuoliset konsultit Merja Munnukka-Dahlqvist ja Esa Pohjanheimo.

Hankkeen etenemisen myötä ilmeni, että tarpeet eri tiimeissä vaihtelivat. Tämän johdosta yhteisseminaareja vähennettiin alun perin suunnitellusta ja tilalle lisättiin tiimikohtaisiin tarpeisiin paneutuvia tiimityöpajoja. Muutosten alkuperäistä kustannusarviota nostava vaikutus tiedostettiin ja hyväksyttiin tässä vaiheessa.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin suurimmalta osin. Tulokset tyty-barossa paranivat. Avoin vuorovaikutus tiimeissä lisääntyi. Yksittäisiä ongelmia ratkottiin tiimitasolla.  Esimiehet saivat kaipaamaansa työnohjauksellista tukea hankalien asioiden työstämiseen. Henkilöstö koki arvokkaaksi asiaksi, että työnantaja on valmis rahallisesti panostamaan työhyvinvoinnin parantamiseen.

Hankkeen päätyttyä johtoryhmässä seurataan, jatkuuko positiivinen kehitys. Vuoden 2013 tyty-baron tulosten jälkeen päätetään, tarvitaanko jatkotoimenpiteitä