Väestörekisterikeskuksen senioriohjelma

Viraston keski-ikä on korkea ja ankkeen kohderyhmänä on seniorityöntekijät. Tavoitteena on tilanne, jossa sairauspoissaolot pysyvät kurissa, henkilöstön kyky uudistua ja ottaa vastaan uusia tehtäviä on hyvä, työn tuottavuus pysyy korkeana työuran loppuun saakka ja osa henkilöstöstä jatkaa henkilökohtaisen eläkeiän tultua täyteen. Hanke toteutetaan ulkopuolisen palveluntuottajan vetäminä luentoina, työpajoina ja ryhmäcoaching / ryhmätyönohjauksina.