Vaasan hovioikeuspiirin etäkäräjäoikeuksien yhteinen esihenkilövalmennus

Kaikissa kolmessa käräjäoikeudessa ainoastaan laamannit ovat saaneet kattavan johtamisvalmennuksen. Henkilökunnan odotukset esihenkilötyötä kohtaan ovat kuitenkin suuret, mikä ilmenee päivittäisinä johtamistyön haasteina etenkin osaston johtajina toimivien käräjätuomareiden ja kansliahenkilökunnan esimiesten osalta.

Esihenkilövalmennuksen tarve on tullut esille kaikissa hakijakäräjäoikeuksissa esihenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Käräjäoikeuksien yhteinen esihenkilövalmennus loisi myös oivan tilaisuuden solmia käytännön työssä tarvittavia ja tukea ongelmatilanteisiin luovia keskusteluverkostoja eri käräjäoikeuksissa samoissa tehtävissä toimivien esimiesten kesken. Valmennuksen kautta saataisiin niin ikään tiivistettyä kaikkien kolmen käräjäoikeuden välistä käytännön yhteistyötä kaikilla käräjäoikeustyön tasoilla.

Hankkeella pyritään parantamaan johtamistyön yleistä tasoa ja antamaan käräjäoikeuksien esihenkilöille paremmat valmiudet tukea henkilökuntaa päivittäisissä työn haasteissa samoin kuin toiminnan yleisessä muutoksessa. Hanke lisää myös työhyvinvointia hakijakäräjäoikeuksissa.

Hankkeella pyritään lisäksi yhdenmukaistamaan johtamiskulttuuria Vaasan hovioikeuspiirin alueella. Tämän lisäksi hankkeella pyritään luomaan ja myös vahvistamaan jo olevaa tuomioistuinten sisäistä vertaistukiverkostoa sekä laajentamaan sitä hankkeessa mukana olevien tuomioistuinten esihenkilöiden väliseksi verkostoksi. Tällaisen verkoston luomiseen on ollut tarvetta jo pitempään mutta olosuhteet eivät ole tukeneet sellaisen syntymistä.

Suunniteltuun valmennukseen sisältyy lähiopetusta sekä omatoimista opiskelua muiden esihenkilöasemassa olevien kanssa verkostoitumisen lisäksi. Esihenkilövalmennukseen osallistuvat voivat muodostaa vertaistukiryhmiä, mikä antaa heille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja purkaa työssä kohdattavia vaikeuksia.