Uusi virasto 1.1.2017, muutoksen tuki

Uuden viraston perustaminen ja sen myötä uuteen toimintaympäristöön valmistautuminen edellyttää koko henkilöstön osallistamista ja ideoita. OPH ja CIMO toimivat tällä hetkellä kahtena itsenäisenä virastona.

Hankkeen tavoitteena on, että yhteistyö ja rakentava vuorovaikutus toimii uudessa virastossa. Henkilöstö tunnistaa organisaation omakseen jo ennen uuden viraston virallista aloituspäivää ja kokee sen mielekkäänä ja motivoivana työympäristönä. Henkilökunta tutustuu sekä toisiinsa että virastojen tehtäviin, toimintatapoihin ja oppii luottamaan ja arvostamaan toisiaan.