Uusi työ, uusi rytmi

Uusien toimintatapojen käyttöönotto, rakenteiden uudistaminen ja horisontaalinen toiminta vaativat valtion organisaatioilta ja niiden johtamiselta uutta otetta. Uudistavan ja mahdollistavan johtamistavan täytyy alkaa ministeriöistä, niiden työtavoista ja niiden harjoittamasta ohjauksesta, jotta käytännön muutoksia saadaan aikaan. Afrikkalaiseen rytmimusiikkiin perustuva työpaja antaa laajaa sektoriaalista vastuuta kantavien yksiköiden esimiehille välineistä horisontaaliseen johtamiseen ja oman johtamisotteen vaikutusten tutkimiseen.