Uusi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet yhdistyvät 1.1.2019. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa käräjäoikeuksien henkilöstön vaikutusmahdollisuudet (osallisuus) ja yhteistyö muutoksessa ja taata sitä kautta henkilöstön työhyvinvointi. Henkilöstön osallistumisella varmistettiin muutoinkin yhdistymisen onnistunut toteutuminen, koska henkilöstö on työnsä paras asiantuntija. Toisena tavoitteena oli varmistaa johdon viestintävalmiuksia monipaikkaisessa työympäristössä.

Tavoite henkilöstön osallistumismahdollisuuksien takaamisesta toteutui projektissamme kommenttien perusteella hyvin. Pysyväksi toimintatavaksi muodostui yhteistyön ja sen merkityksen korostaminen. Yhteistyö vaatiikin erityisponnisteluja monipaikkaisessa työyhteisössä. Viestinnän merkitys on myös kirkastunut.

Useat yhdistymisen jälkeiset muutokset ovat vahvistaneet organisaation ajatusta siitä, että uudistumiskykyä tarvitaan edelleen. Sitä onkin pyritty pitämään yllä koko ajan. Yhteistyön ja viestinnän keinojen varmistaminen ovat tärkeitä johtamisessa koko ajan. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään edelleen säännöllisesti.

Projektimaisesti käytetty yhteinen verkkoalusta sai kiitosta, kunhan sitä ensin opittiin hyödyntämään. Skype-kokousten hyödyt kävivät nopeasti ilmi ja niitä opittiin käyttämään. Kasvokkain kohtaaminen on silti kaikkein tärkeintä muutosten hetkellä.

Hankkeet vaativat aikaa ja resursseja myös omalta henkilöstöltä, mikä on syytä ottaa realistisesti huomioon projektiin lähdettäessä.