Uudistuvaan työhön valtiolla – ihminen keskiössä

Valtionhallinnossakin on useita mittavia limittäisiä ja lomittaisia muutoksia, minkä tulee näkyä myös Kaikun tarjonnassa. Ennenkaikkea tarvitaan keskeisten metataitojen syventämistä (mm. dialogisuus, kompleksisuusajattelu, valmentava johtaminen ja muut vuorovaikutustaidot sekä ennakoivuus) sekä selkeästi enemmän virastojen välistä kehittämistä ja verkostoitumista. Jotta pystymme tätä kehitystä tukemaan ja haasteeseen osaltamme vastaamaan, tarvitsemme myös resursseja toimia. Kaiku-hankerahan käyttö valtion sisäisten kyvykkyyksien kehittämiseen on perusteltua, jäähän osaaminen ja tuotokset silloin valtiolle ja ovat hyödynnettävissä kaikessa jatkokehittämisessä (vrt. virastokohtaiset hankkeet, joissa raha ohjautuu pääosin hankittavalle ulkopuoliselle konsultille).

Hankkeessa haastetaan viraston edustajia (pääosin kehittäjiä ja esimiehiä/johtoa) tutkimaan työn muutosta yhdessä toisten virastojen asiantuntijoiden kanssa ja etsimään ja kehittämään ketterämpiä ja vaikuttavampia tapoja toimia sekä virastojen sisällä että ennen kaikkea niiden välillä.

Hanke edistää virastojen muutoskyvykkyyttä, johtamisen ja toimintakulttuurin uudistumista, uusien työn tekemisen tapojen ja verkostomaisen työn edistämistä.

Hanke muodostuu osaprojekteista:

1. Kompelksisuus ja systeemiajattelu, kaksi ryhmää 1 keväällä ja 1 syksyllä (2* 20hlö/3 pv), osallistujat eri virastoista

2. Dialogisuus yhteiskehittelyssä ja toimintakulttuurin uudistamisessa. Alustavasti suunniteltu kolme live-prosessia v. 2019 aikana ja mahdolllisesti 1-2 skypessä tapahtuvaa valmennuskokonaisuutta. Fasilitoinnin toteuttavat Kaiku-tiimiläiset yhteistyössä muiden valtiolla toimivien dialogiosaajien kanssa, tilaresurssien niukkuuden vuoksi varaus ulkopuolisille tilakuluille.

3. Ennakointi osanan organisaation toimintaa – ajattelutapa ja työkaluja virastoille. (4 tilaisuutta yhteistyössä tiedolla johtamisen asiantuntijoiden kanssa). Aloitus touko-kesäkuu.

4. Valmentava johtajuus – muutostuki uusien työkalujen käyttöön useita valmennustilaisuuksia vuoden aikana (4*20 hlöä). Tämä osaprojekti tukee VK:n tuottamien työvälineiden (360-palaute ja kehityskeskustelukonsepti) käyttöönottoa tarjoamalla valmennusta niiden taustafilosofiaan. Ensimmäinen jakso keväällä.

Ottaen huomioon, että Kaiku-työelämäpalvelut on itsekin luomassa nahkaansa uudelleen saattaa sisältöihin ilmetä vuoden kuluessa lisätarpeita tai tulla jo edellä mainittuihin suunnitelmiin muutoksia asiakasodotusten ja -tarpeiden täsmentyessä.