Uudistuva ja hyvinvoiva markkinaoikeus

Hankkeen tavoitteena oli johtoryhmätyön laadun kehittäminen, töiden yleisen organisoinnin tehostuminen, sisäisen yhteistyön ja työilmapiirin paraneminen, työyhteisön avoimuuden kehittyminen sekä työyhteisön yhteiset pelisäännöt.

Hallintoyksikön tiimien yhteistyön kehittymistä arvioitiin sekä lähtötilanteen osalta että seurantapalavereissa tiimeittäin. Yhteistyön arvioitiin parantuneen merkittävästi kehittämispalaverien välillä kaikkien tiimien osalta. Koko henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien vaikuttavuutta ei erikseen arvioitu.

Hankkeen myötä hallintoyksikön tiimeille muodostui uusia palaveri- ja yhteistyökäytäntöjä. Johtoryhmätyön systematiikka parani alkuvuoden 2015 osalta. Markkinaoikeuden henkilöstökokouksessa päätettiin säännöllisen YT-johtokunnan työn käynnistämisestä markkinaoikeudessa 1.1.2016 lukien. Kukin henkilöstöryhmä valitsee 2 edustajaa YT-elimeen. Aikaisemmin YT-käsittelyn on markkinaoikeudessa korvannut käsittely henkilöstökokouksessa tai henkilökohtainen taikka ryhmäkuuleminen henkilösryhmittäin. Markkinaoikeuteen on myös nimetty uusi työsuojeluvaltuutettu ja 2 varavaltuutettua .