Uudistamo -toimintakulttuurin muutoshanke Uudenmaan ELY:ssä

Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja joustavoittaa osaamisen ja työkuorman jakamista sisäistä liikkuvuutta edistämällä; kokeilla ajallisesti tai määrällisesti pienien töiden tai esim. 0,2 htv tehtävien ilmoittamista ja osaajien hakemista avoimesti. (Taustalla YT-neuvottelut, henkilöstön väheneminen.)

Hankkeella tavoitellaan myös oman työn johtamisen näkökulman sisäistämistä ja kehittämistä edelleen: tuetaan itseohjautuvaa toimintakulttuuria ja valmentavaa johtamisotetta.(Esimiesten määrää on vähennetty ja esimiestyö painottuu jatkossa aikaisempaa enemmän hallinnollisten tehtävien hoitoon ja työntekijöiden tukemiseen/innostamiseen.) Johtamisen näkökulmasta hankkeeseen kytkeytyy myös lisääntyvä monipaikkainen työskentely valtakunnan laajuisesti; tavoitteena on hajautetun / monipaikkaisen työn tukeminen ja edistäminen hyödyntäen olemassa olevia välineitä.