Uuden organisaation käytänteiden luominen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti v. 2010 yhdistää Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun uudeksi valtion oppilaitokseksi v.2013. Samalla OKM päätti rakentaa sille uudet toimitilat. Koulujen johtoryhmät aloittivat valmistelemaan toiminnallista ja hallinnollista yhdistymistä ja uudisrakennushanketta yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.Työhyvinvointi nähtiin olennaisena osana yhdistymisprosessia.

Tavoitteena oli kahden erilaisen organisaation yhdistyminen ja uuden yhteisen toimintakulttuurin luominen.Haluttiin oppia ymmärtämään toisen organisaation erilaisia toiminta- ja lähestymistapoja.Päätettiin luoda oppilaitokselle yhteiset arvot,visio, toiminta-ajatus,yhteiset toimintaprosessit, uusi hallinomalli ja sopia yhteisistä käytänteistä.Haluttiin tukea johtoryhmän jäsenten työhyvinvointia muutoksessa. Katsottiin johtoryhmän hyvän työhyvinvoinnin heijastuvan koko tulevaan organisaatioon.

Johtoryhmä oli hyvin sitoutunut prosessiin. Laaditut tavoitteet saavutettiin hyvin.Henkilöstö osallistettiin prosessin aikana monin eri tavoin.Vuoropuhelu oli aktiivista, useasti hyvin haastavaa, mutta hengeltään ja vaikutuksiltaan eteenpäin vievää.Kahden vuoden suunnitelmallisen työn jälkeen uudella oppilaitoksella on nimi Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva, Onerva Mäen koulu, visio, arvot, toiminta-ajatus ja prosessit kirjattuina. Molemmat koulut ovat jättämässä taakseen omat, vanhat toiminnot.