Työyhteisötaitojen yhteisöllinen ja vaikuttava oppiminen verkostoissa

Hankkeen tavoitteena on lisätä eOppiva-koulutusten systemaattista ja laajaa hyödyntämistä ja vaikuttavuutta virastoissa. Tavoitteena on kehittää oppimisen käytäntöjä ja menetelmiä, sitä miten yhteisöllistä oppimista johdetaan ja ohjataan.

  1. Oppimissisältöjen tunnistaminen ja tuottaminen

Tunnistetaan sopivat sisällöt (tätä on jo tehty). Hankitaan eOppivaan Academy of Brain ja Suksee -valmennuksia, joiden teemoina on itsensä johtaminen, tiimityö ja muut työyhteisötaidot, vuoro­vaikutus, hyvinvointi ja oppiminen. Markkinoidaan sisältöjä, myös osaksi virastojen perehdytyksiä. Kerätään palautetta oppijoilta ja osaamisen kehittä­jiltä. Tunnistetaan tärkeimmät teemat (eli sisällöt) ja varmistetaan näiden valmennusten tai vastaavien sisältöjen saatavuus eOppivassa.

  1. Yhteisöllisen oppimisen sparraus

Piloitoidaan oppimispiirejä verkostoissa. Tehdään nopea proto “oppimispiirin vetäjän pelikirjasta” jossa on tietoa ja vinkkejä yhteisöllisen oppimisen tukemiseen. Testataan mallia, kootaan ja jaetaan kokemuksia verkossa ja verkostotapaamisissa. Päivitetään pelikirjaa. Teemat voivat olla esim.

  • itsensä johtaja
  • lähijohdon vertaisverkosto
  • learning soft skills in English
  1. Oppimispiirin vaikuttavuus

Suunnitellaan mittarit ja menetelmät oppimispiirin vaikuttavuuden arvioinnille: miten yhdessä oppiminen vaikuttaa toimintaan arjessa? Tutkitaan asiaa ja jaetaan tietoa tutkimuksen tuloksista. Suunnitellaan jatkotoimenpiteitä tulosten perusteella.