Työyhteisösovittelijoiden työnohjaus

Valtion yhteisessä työyhteisösovittelijoiden ”pankissa” toimii tällä hetkellä nelisenkymmentä työyhteisösovittelijaa, joilla on ainakin periaattellinen halukkuus sovitella myös oman organisaationsa ulkopuolella. Sovittelu on kuitenkin vaativaa työtä ja siksi sovittelijat tarvitsevat paitsi vertaistukea, myös ammatillista koutsausta tai työnohjausta. Myös esimerkit muissa organisaatioissa harjoitettavasti sovittelutoiminnasta ja siihen liittyvistä prosesseista on todettu arvokkaiksi tämän hyvän käytännön levittämiseksi valtiohallinnon sisällä.

Sovittelumainen työskentelytapa ja työyhteisösovitettelu vakiinnuttavat paikkansa aidosti varhaisena työskentelyotteena, kynnys puuttua konfliktinpoikasiin laskee, konfliktit eivät muhi ja eskaloidu ja yleinen työskentelyilmapiiri paranee ja energia vapautuu työntekoon, mitä kautta tuloksellisuus paranee.