Työyhteisön toimivuus ja muutostuki

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Teemalla vastataan sähköisen asianhallinnan ja säännöllisen etätyön haasteisiin sekä tulevaisuuden odotuksiin substanssitehtävien painopisteiden muuttuessa aiempaa vaativammiksi.

Tavoitteena on tukea johtoa ja henkilöstöä muutoksessa, lisätä voimavaroja ja parantaa työyhteisön toimivuutta.

Menetelminä ovat luennot, työnohjaus ja osallistaminen.