Työyhteisön toimivuus ja muutostuki

Teemalla vastataan sähköisen asianhallinnan ja säännöllisen etätyön haasteisiin sekä tulevaisuuden odotuksiin substanssitehtävien painopisteiden muuttuessa aiempaa vaativammiksi.

Tavoitteena on tukea johtoa ja henkilöstöä muutoksessa, lisätä voimavaroja ja parantaa työyhteisön toimivuutta.

Menetelminä ovat luennot, työnohjaus ja osallistaminen.

Loppuvaiheen kuvaus

Työhyvinvointiluentojen antina olivat saatu informaatio ja konkreettiset työkalut henkilökohtaisen voimavarojen tukemiseksi. Tilaisuuksien annin hyödynnettävyys arjessa sai kiitosta henkilöstöltä.

Kuukausittain kokoontuneissa muutostukiryhmissä käsiteltiin muutoksia ja työyhteisön kehittämistä sekä muutosten läpivientiä ja muutos- ja työkykyjohtamista ryhmien omista lähtökohdista käsin. Tuloksena on saatu työkaluvalikoimaa toivottujen muutosten aikaansaamiseksi, saatu läpi henkilöstön viestiä johdolle ihmistenjohtamisen ja organisaation johtamisen edistämiseksi, opittu ymmärtämään paremmin eri  henkilöstöryhmien tarpeita, opittu käymään rakentavaa keskustelua. Työyhteisötaidot ovat kehittyneet myönteisesti. Henkilöstön kehittämisehdotuksia on viety eteenpäin ja osittain jo toteutettu. Muutostukiryhmillä ja viraston omilla toimilla on pyritty tukemaan henkilöstön voimavaroja, parantaa työyhteisön toimivuutta ja tukea tulevissa muutoksissa.

Kaiku-hankkeenkin aikana on havaittu, että muutokset eivät tapahdu hetkessä. Ne ottavat aikansa ja
edellyttävät sitoutumista. Muutostyö on vielä kesken, joten hankkeen lopullisia tuloksia ja vaikuttavuutta on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Jo tapahtuneista positiivisesti virittyneistä toimintatavoista huolehditaan vastedeskin.