Työyhteisön kehittämisprojekti

Työtapoina hankkeessa ovat työterveyspsykologin pitämä tietoisku/luento työyhteisötaidot ja –pelisäännöt aiheesta. Aihe sivuaa myös muutostilanteiden käsittelyä. Luennon lisäksi työskentelemme työpajoissa, joissa henkilöstö on jaettu kahteen ryhmään (kolme kokoontumista n. kahden viikon välein á 2 t); näitä seuraava kehittämispäivä tai puolipäivä, jossa ryhmien tulokset vedetään yhteen ja selvennetään/määritetään pelisäännöt ja keinot niiden toteutumisen seurantaa. Työterveyspsykologin vetämien osioiden jälkeen hanke jatkuisi sisäisenä työnä – johtava edunvalvoja sekä työyhteisö seuraavat pelisääntöjen sekä töiden jakojen toteutumista.