Työyhteisön kehittämisprojekti

Hankkeen tavoitteena oli kehittää edunvalvontatoimiston työhyvinvointia, erityisesti muutosten hallintaa ja työnjakoa sekä hankalien kokemusten käsittelyä.

Työtapoina hankkeessa olivat Terveystalon työterveyspsykologin Juha Sandbergin pitämä tietoisku/luento työyhteisötaidot ja –pelisäännöt aiheesta. Luennon lisäksi työskentelimme työpajoissa, joissa henkilöstö jaettiin kahteen pienempään ryhmään. Työ vedettiin yhteen toimiston yhteisessä työpajassa. Sandbergin vetämien osioiden jälkeen hanke jatkui toimiston sisäisenä työnä ja perustimme toimistoon projektiryhmän tehtävänkuvien määrittelyä varten syksyllä 2019. Työskentelytapana oli projektimallinen työskentely, jossa johtava toimi projektipäällikkönä ja projektiryhmä muodostettiin henkilökunnan keskuudesta.

Henkilöstö ja toimiston johtava edunvalvoja sitoutuivat hankkeeseen täysin. Työn hyödyt nähtiin vahvasti toimiston sisällä ja tämä eritysesti edesauttoi hankkeen onnistumista sekä sitoutumista työhön.

Kehittämistyön myötä edunvalvontatoimisto pystyi yhdenmukaistamaan toimintojaan ja siirtymään sähköisiin työmenetelmiin. Työyhteisön yhteisöllisyys on entistä vahvempi ja yhteistyötä tehdään vahvalla sitoutumisella yhteisiin tavoitteisiin. Kehittämistyöhön ja toimintojen uudistamiseen suhtaudutaan rohkealla uteliaisuudella.