Työyhteisön kehittämisprojekti

Työyhteisön kehittämisen painopisteeksi ovat nousseet  työolosuhteet (väistötilat) ja hankalat
asiakastilanteet ja niihin liittyvä psyykkinen kuormitus erityisesti, jos tilanteeseen liittyy turvallisuusuhka tai jos rakenteissa ei ole keinoja purkaa niitä. Työ muuttuu koko ajan sähköisemmäksi ja sähköisten työtapojen omaksuminen on olennainen osa työyhteisömme kehitystä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia ja työssajaksamista. Samalla tavoitteena on työn tuloksellisuuden ja työilmapiirin paraneminen. Edelleen, tavoitteena on kehittää toimialojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Työtapoina on viisi työterveyspsykologin vetämää kahden tunnin työpajaa, joissa aiheita käsitellään. Aiheet tarkentuvat projektin edetessä.

Tavoitteet toeutuivat rajoitetusti. Korona rajoitti tapaamisia sekä henkilöiden osallistumisia, jolla automaattinen rajoittava vaikutus. Positiviisena ja yllättävänä huomiona ”puhdistava” vaikutus, kun asioista keskusteltiin.

Menettelytapojen kehittämisestä tullaan keskustelemaan myöhemmin esimiesten kanssa. Esimiehet eivät
osallistuneet tähän työnohjaukseen. Pidempiaikaisemmat hankkeen vaikutukset selviävät myöhemmin.