Työyhteisön kehittämisprojekti

Teemana on Turvallisen työn edellytysten parantaminen

Työyhteisön kehittämisen painopisteeksi ovat nousseet  työolosuhteet (väistötilat) ja hankalat
asiakastilanteet ja niihin liittyvä psyykkinen kuormitus erityisesti, jos tilanteeseen liittyy turvallisuusuhka tai jos rakenteissa ei ole keinoja purkaa niitä. Työ muuttuu koko ajan sähköisemmäksi ja sähköisten työtapojen omaksuminen on olennainen osa työyhteisömme kehitystä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia ja työssajaksamista. Samalla tavoitteena on työn tuloksellisuuden ja työilmapiirin paraneminen. Edelleen, tavoitteena on kehittää toimialojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Työtapoina on viisi työterveyspsykologin vetämää kahden tunnin työpajaa, joissa aiheita käsitellään. Aiheet tarkentuvat projektin edetessä.