Työyhteisön kehittämisen kokonaisuus

Pirkanmaan TE-palveluissa on tunnistettu tarve sisäisen yhteistyön parantamiseen ja kehittämiseen liittyvälle koulutukselle. Tavoitteena on erityisesti parantaa palvelupäälliköiden ja johdon välistä yhteistyötä ja synergiaa, jotta voimme tukea toisiamme muutoksessa ja viedä uuden organisaatio uudistuksen onnistuneesti läpi koko organisaation.

Yhteistyön ja uudistumiskyvyn lisääminen sekä työhyvinvoinnin parantaminen ja työyhteisön kehittäminen ja toisten tukeminen muutoksessa. Opitaan ja tunnistetaan erilaisia ominaisuuksia itsestä ja toisista sekä kehitetään työyhteisötaitoja ja -tapoja muutoksessa ja sen jälkeen.

Menetelminä käytetään:

  • Kartoituskysely ja henkilökohtaiset haastattelut
  • Nykytila-analyysi
  • 2-3h yhteinen työpaja, sis. valmistelutyö ja yhteenveto
  • Henkilökohtaiset profiilit sekä yhteisen purkutyöpajan.