Työyhteisön kehittäminen

Hanke alkoi etukäteismateriaalin työstämisellä (orientaatio). Hankkeen tavoitteena oli hallinnan tunteen, vuorovaikutuksen, avoimuuden ja työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Maaliskuussa järjestettiin ulkopuolisen valmentajan johdolla 1,5 valmennuspäivää alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Valmennuspäivät olivat osallistavia ja perustuivat ryhmä- ja parityöskentelyyn. Valmennuspäivien jälkeen työyhteisössä jatkettiin valmentajan ohjeiden mukaisesti asioiden työstämistä keskinäisin parisparrauksin.

Hankkeen toteutusta ja tuloksia arvioitiin henkilöstön yhteistapaamisessa toukokuussa. Työkalut kehittymiseen on saatu ja niitä myös käytetään ja toimintaa kehitetään edelleen kunnes se muuttuu luonnolliseksi osaksi arkipäivää.