Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa

Työilmapiiriä ja työssäjaksamista olisi vielä syytä parantaa. Hanketta on suunniteltu yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Toimistomme henkilökunta on jakautunut kahteen leiriin, työn hallinnassa, työssä jaksamisessa ja vuorovaikutuksessa on puutteita. Työterveyshuollon kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin vastaavissa yksiköissä. Henkilökunnan vaihtuvuus melko suurta ja jatkuva perehdyttäminen kuormittaa henkilökuntaa.

Hankkeen tavoitteena on, että henkilökunnan jaksaminen ja työssä viihtyminen paranee ja sitä kautta työn tuottavuus paranee, sairaspoissaolot ja työterveyshuollon kustannukset laskevat.