Työyhteisöjen ristiriidat haltuun – hyvässä työyhteisössä tuottavuus paranee

Fuusion jälkeen työyhteisöjen hyvinvointi on virastossamme jäänyt uuden viraston rakentamisen ja kokonaiskehittämisen jalkoihin ja vuoden 2017 syksyn aikana on tullut esiin useampia työyhteisöjä joissa on pahoja ristiriitatilanteita, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työntekijöiden tuloksellisuuteen.

Hankkeen tavoitteena oli, että työyhteisöissä työn tekeminen nousee keskiöön ja työhyvinvointi paranee. Se on mitattavissa muun muassa henkilöstötutkimuksen tuloksissa.

Hankkeessa käyttettiin seuraavia menetelmiä.

1) Työyhteisösovittelu. Yksi pitkälle kehittynyt tilanne tarvitsi työyhteisösovittelijan apua. Tosin eräät sovittelussa mukana olleet eivät myöntäneet omassa käyttäymisessään olevan korjattavaa eivätkä siis muuttaneet käyttäytymistään.

2) Työterveyspsykologin konsultaatiota käytettiin kiusaamis- ja syrjntätapausten selvittelyissä sekä kriisitilenteissa. Esimiehet kokivat psykologin avun ja tuen erityisen tarpeelliseksi näissä tilanteissa.

3) Koulutus. Luken jatkuvan välittämisen mallin puolen päivän koulutus pidettiin esimiehille, kouluttajina työterveyshuollon psykologi ja hoitaja. Koulutukseen osallistui 26 esimiestä ja 6 HR:n edustajaa. Saatu palaute oli myönteistä ja aihe katsottiin tärkeäksi. Varsinkin vertaisten esiin tuomat kokemukset koettiin antoisiksi, samoin psykologin neuvot tilanteiden hallintaan.

Kaikissa yllä mainituissa tilanteissa oli mukana joko HR:n edustaja tai työsuojelupäällikkö, jotka tilanteen mukaan pyysivät lisäapua työterveyshuollosta tai sovittelijalta. HR:n asiantuntija pyrki tuomaan esille Luken linjauksen ja varmistamaan henkilöstön tasapuolisen kohtelun vastaavanlaisissa tilanteissa eri yksiköissä ja ryhmissä.